กิจกรรมวันอำลา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ครูบุคคลากร ได้จัดกิจกรรมวันอำลาให้กับนักเรียนที่เรียนจบปีการศึกษา 2559 ขอบคุณทุกส่วนฝ่ายที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี