กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนในตำบลเมืองน้อย 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือตำบลเมืองน้อย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านเมืองน้อย

วันที่ 28 ธ.ค.2559 เข้าร่วมเมืองหลวงพ่อโตเกมส์

  1. วันที่ 28 ธ.ค. 2559 นายดำรงค์ คันทรง
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงพน้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและพิธีเปิด เมืองหลวงพ่อโตเกมส์ ณ โรงเรียนมหาราช 3 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะและมี่การต้อนรับดีมากค่ะ

วันที่ 9 ก.พ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญกลุ่ม

วันที่ 9 ก.พ.2560 นายดำรงค์ คันทรง
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้นำนักเรียนชั้นป.5-6 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ณ โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค

วันที่ 17 ก.พ. 2560 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

วันที่ 17 ก.พ.2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุ่งเทินโมเดล

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุ่งเทินโมเดล จัดเตรียมแปลงปลูกผัก เพื่ออาหารกลางวัน และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนและชุมชน

กิจกรรมโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วันที่ 7 ก.พ.60 รับมอบถังดับเพลิง ,บริการชุมชน

กิจกรรมโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง วันที่ 7 ก.พ.60 รับมอบถังดับเพลิง ,บริการชุมชน

– ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

– วิชาหน้าเสาธง.

– รับมอบถังดับเพลิงจาก อบต.หนองไฮ จำนวน 2 ถัง (น้ำยาอยู่ไดีประมาณ 1 ปีครึ่ง)

– ให้บริการชุมชนโดยมีบริษัทคูโบต้าศรีสะเกษ ขอให้ใช้สถานที่โรงเรียน

จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2560 วันที่ 10 ก.พ.60 วัดบ้านก่อ

วัดบ้านก่อ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2560 ที่วัดบ้านก่อ มีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู ร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 200 คน และได้ร่วมพัฒนาวัดและโรงเรียน สาธารณประโยชน์ต่างๆ