กิจกรรมทุกๆเช้า กิจกรรมภาษาไทยวันละ 2 คำ ของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ “คุณพ่อดี วิมลสุข “

วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทองผู …

พิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่66

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  นำโดยนายวิเศษ ไ …

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  นำโดยนายวิเศษ ไ …

มิสชาสุขสมบูรณ์ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕