โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ 29 สิงหาคม 2561

การอบรมคูปองพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ. ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านเจี่ยส่งครูเข้าอบรมตามโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2561  หลักสูตรสร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี 11 – 12 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบ้านเจี่ย นำโดยท่านผู้อำนวยการวิชิต บุคำ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจี่ย ได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.1 ท่าน ศน.สำราญ วังนุราช ศน.จุลพนม ธานี และ ศน.ศันธณีย์ โคตรวงศ์ ได้มานิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนบ้านเจี่ย นำโดยท่านผู้อำนวยการวิชิต บุคำ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจี่ย รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.1 ท่าน ศน.สำราญ วังนุราช ศน.จุลพนม ธานี และ ศน.ศันธณีย์ โคตรวงศ์ ได้มานิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านเจี่ย ได้เป็นตัวแทน สพป.ศก.1 เข้าแข่งขันทักษะวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 รายการ

โรงเรียนบ้านเจี่ย และโรงเรียนบ้านทาม จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านเจี่ย และโรงเรียนบ้านทาม กลุ่ม  CEO ฟากมูลกันทรารมย์  จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน   ปีการศึกษา 2560  ในวันที่  28 – 30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  โดยมีนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3  จากโรงเรียนบ้านเจี่ย  และนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านทาม และคณะครูร่วมในการอบรม  โดย นายวิชิต  บุคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ านเจี่ยเป็นประธานในพิธี

โรงเรียนบ้านเจี่ย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9

โรงเรียนบ้านเจี่ย  นำโดย นายวิชิต  บุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย และคณะครูโรงเรียนบ้านเจี่ยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมกับข้าราชการ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรใน อบต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทาม   (12  สิงหาคม  2560)

โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 (11 สิงหาคม 2560)

โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 (11 สิงหาคม 2560) โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียนร่วมในกิจกรรม

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและถวายเทียนพรรษา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเจี่ย ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าบ้านเจี่ย และวัดบ้านเจี่ย วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐