กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ ตำบลธาตุ วังหิน 1 นำโดยท่านผอ.ตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ได้พาคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านใหม่ไทยเจริญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  กิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การดูแลฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง

 

  •                                                                                               รายงานข่าวโดย
  •                                                                                           นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน
  •                                                             ธุรการโรงเรียน

กิจกรรมปลูกไม้พยุงคืนถิ่น

          
เมื่อวันที่  23 / พค./2560โรงเรียนบ้านหนองกันจอได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้พยุงคืนถิ่น พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดยท่าน ผอ ตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง วัด ชุมชน โรงเรียนเป็นอย่างดี

               นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน รายงานข่าว