การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๘/๐๖/๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นผู้นำในสภานักเรียน ร่วมพัฒนาโรงเรียน

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน

 โรงเรียนบ้านสว่างได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน จากคณะกรรมการ สพป.ศก. 1 ชุดที่ 4 นำโดยนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมคณะ  ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้มาให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี

     

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน

6/06/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน จากคณะกรรมการ สพป.ศก. 1 ชุดที่ 4 นำโดยท่านรองรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานในทุกกิจกรรม ทุกงาน

การแข่งขันทักษะภาษาไทย “โครงการรักษ์การอ่าน”

1/06/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย “โครงการรักษ์การอ่าน” ของกลุ่ม CEO วังหิน 1

รับการนิเทศ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศจากคณะนิเทศฯของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำโดยนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศก.1

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

31/06/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานในปี การศึกษา 2561 พร้อมทั้งแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง คณะครูบุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน  และกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

ต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่

ด้วยโรงเรียนบ้านโนนแกด นำโดย นางมลิวัลย์ จันทร์สอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยทั้งหมู่ 6 , 7 , 13 กลุ่ม ส.อบต.ได้พร้อมใจกันจัดงานต้อนรับ นางวาสนา สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแกดท่านใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีท่านรองสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้เกียรติมาร่วมงานต้อนรับในครั้งนี้ ตลอดจนผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมต้อนรับและให้กำลังใจกันอย่างคับคั่ง เต็มไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่น

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขต 13 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ และโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้มอบคอมพิวเตอร์ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล ทางโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 และคณะกรรมการสถานศึกษา ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย