ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ จากสพป.ศรีสะเกษ เขต1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราฎร์บำ …

แสดงความยินดีกับคุณครูณัฐกิตติ์ ไชยคุณ

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 บรรยากาศเปิดเทอมวันแร …

ประชุมเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่2/2565

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมบรรยกาศเปิดเร …

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเห็นอ้มให้โอวาทนักเรียนในวันเปิดเรียน

กายภาพ สู่ คุณภาพ วิถีใหม่ หัวใจคุณธรรม

กิจกรรม 9 ความพร้อมพาน้องกลับมาเรียนอย่างมีความสุข โรงเ …

กิจกรรมการส่งคุณครูย้าย

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดย นาง …