คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านพันลำ จ่ายเงินเครื่องเเบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน เเจกหนังสือเรียน ในวันที่ 7 พ.ค.2562

คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมใจกันปรับพื้นที่โรงเรียนเเละจัดสภานที่โรงเรียนบ้านพันลำ

วันนี้คณะครูเเละบุคลากรครอบครัวพันลำทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันปรับภูมิทัศน์ภายในรร.บ้านพันลำทุกท่านสุดยอดมากครับ

ผ้าป่าสามัคคี วัดบ้านพันลำ คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ เเละโรงเรียนบ้านเทิน กลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล ร่วมดำเนินงานเเละจัดกิจกรรมร่วมกับวัดบ้านพันลำ ในวันที่ 16-17 เม.ย.2562

คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมสรุป วางเเผนงาน /โครงการ

ด้วยโรงเรียนบ้านพันลำ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุ่งเทิน ประชุม ปรึกษาหารือ การจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2462

โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเทิน #ทุ่งเทินโมเดล ศึกษาดูงาน งานการเงิน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 ณ รร.ศรีเเก้วพิทยา


การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ “๖ สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “๖ สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเทิน (กลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล )ระดมพลังความคิด ขับเคลื่อนดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. โรงเรียนบ้านพันลำ (กลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล)