งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมการแข่งขัน 6 รายการ ได้แก่

ร้องเพลงสากลชาย ม.1-3 ได้เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ1)

เล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 และ ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญทอง

ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ชั้น ป.4-6 ได้เหรียญเงิน

ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญทอง

สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น2D ชั้น ม.1-3 ได้เหรียญเงิน

ค่ายุทธกีฬาบีบีกัน สร้างฝันสู่สังคม ครั้งที่3

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 นักศึกษาชมรมบีบีกัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดค่ายค่ายุทธกีฬาบีบีกัน สร้างฝันสู่สังคม ครั้งที่3 ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้มาพัฒนาสนามเด็กเล่น ถนนความรู้BBL พัฒนาทำความสะอาดรอบๆหมู่บ้าน และได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาในครั้งนี้ไปพร้อมๆกัน

โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการ

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจากสวนสัตว์อุบล สมาคมการกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแบบบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)และเครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียง จำนวน 756 คน

มีกิจกรรมการเรียนรู้อาทิเช่น

  1. กิจกรรมดาราศาสตร์
  2. กิจกรรมสะเต็มศึกษา
  3. กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
  4. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ฐาน  เป็นต้น

ในการนี้ขอขอบพระคุณนายวิชิต บุคำ ประธานกลุ่มCEO ฟากมูลกันทรารมย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรม ที่สำคัญขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีทุกท่านที่เดินทางมาให้ความรู้ในวันนี้

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านกีฬา รักในการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านเวาะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านเวาะ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562 ขึ้น เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเวาะ

อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน(สนุกKidsสนุกCodeกับKidBright)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน(สนุกKidsสนุกCodeกับKidBright) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนได้ทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านหนองแวงและวัดป่าบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเมินโรงเรียนศีล๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

รงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ที่มาประเมินโครงการโรงเรียนศีล๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

กีฬาฟากมูลเกมส์ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการบพิตร บุญเฉลียว คณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟากมูลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผู้กำกับ กองลูกเสือเนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ สนามกีฬาบ้านกอกหัวนา