ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านพันลำ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.63

การเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 1 ก.ค. 63

ตัวเเทนครูโรงเรียนบ้านพันลำ เข้ารับการอบรม dmc ที่ห้องict สพป.ศก.1