กิจกรรมเครือข่าย

18/03/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง ให้กำลังใจ ผู้อำนวยการบ้านลิงไอ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โควิท-19

17/03/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับโควิท 19 ก่อนจะปิดภาคเรียนให้กับนักเรียน

การจัดนิทรรศการ

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการที่โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

กิจกรรมเครือข่าย

16/03/2563 นางพัทธนันท์ วรโ(พด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกับผู้บริหาร กลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง มาให้กำลังใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฌานนสำฌรงหนองหมากแซว และผู้อำนวยการบ้านหนองกันจอ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเจ้า

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

วันที่ 20 มี.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ได้มาตรวจจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และนำไปรดพืชที่ปลูก ปรากฏว่าได้ผลดีขึ้น

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อบรมเรื่องสุขศึกษาแก่นักเรียน

เวลา 09.00 น. วันที่ 20 มี.ค. 2563นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ต้อนรับ อ.ปัณนพัท จันพานิช และคณะนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ. ศรีสะเกษ ได้อบรมเรื่องสุขศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณ

อำลาสถาบัน

วันที่ 18 มี.ค. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จัดวันอำลาสถาบันให้แก่ นักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562