ดำในเดือนสิงหาคม วันแม่ เก็บเกี่ยวในเดีอนธันวาคม วันพ่อ แปลงนาสาธิตให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาของเรา ตรงบริเวณเสาธง หน้าอาคารเรียนหลังใหม่ ทุกคนมีความสุข ที่ได้ลงมือปฏิบัติ อย่างน้อยทุกคนได้ประสบการณ์ตรงครับ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้รับรางวัลการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ จากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ วัดสระกำแพงใหญ่ และองค์กรภาคีจังหวัดศรีสะเกษ

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งโรงพัก

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ขอขอบพระคุณพันตำรวจโท ชยิน สีดี สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพยุห์ พร้อมด้วยทีมวิทยากร ที่ได้เข้าอบรมและให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากยาเสพติด กฎหมายจราจร สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ร่วมจัดนิทรรศการ รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี2562 หัวข้อสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

พิธีมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่นขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่ม CEO

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง นำโดยนายสุรพัศ สาธุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและเป็นตัวแทนกลุ่ม CEO มิตรภาพ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ 69 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา

ประกวดราคาอาคารเรียน สปช.104/26 ถึงวันที่ 4 ก.ย.62

รร.บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ แจ้งประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคา ถึงวันที่ 4 ก.ย.62 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

นักเรียนรับทุนการศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ พรสี่ได้นำนักเรียน จำนวน 6 คน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุนๆละ 3,000 บาท จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

การซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนตามงบวาตภัย