เช้านี้ ที่โรงเรียนบ้านพันลำ ฝนตก เก็บเห็ดนางฟ้า

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ นำโดยนายเมฆินทร์ ดลปัดชา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ

ไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้นานาพรรณของโรงเรียน

ค่ายความรู้นี้พี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กราบขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล ที่ให้เกียรติมาให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนบ้านค้อยางปอ ชุมชน ผู้ปกครอง และให้กำลังแก่นักศึกษาในครั้งนี้ กราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้ความอนุเคราะห์กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และอนุญาตให้นักศึกษามาค่ายในครั้งนี้

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร โรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมอบรม การเงิน พัสดุ ณ จ.อุบลราชธานี

วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม อากาศสดใส นักเรียนทุกคนหน้าตาสดชื่น พร้อมจะเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ อากาศดีๆแบบนี้ ออกกำลังกายกันหน่อย นะคะ

คณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมทำกิจกรรม การปลูกต้นไม้ การจัดเก็บก้อนเห็ดที่จะนำมาเพาะ

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้ ตาม”โครงการอบรมยุวชลกร เรียนรู้งานชลประธาน ปีการศึกษา 2562″

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ

29 พฤษภาคม 2562 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 , 6 ร่วมโครงการเผยแผ่ธรรมะสัญจร ประจำปี 2562 ที่วัดบ้านยางน้อย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการฝึกศิลธรรม จรรยามารยาทและการมีใจที่เป็นกุศล