ผ้าป่าศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า

14 เมย. 62 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้จัดผ้าป่าศิษย์เก่าและผ้าป่าข้าวเปลือก ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า เพื่อการศึกษาจัดหาซื้ออุปกรณ์การเรียนโดยตั้งกองผ้าป่าที่โรงเรียนวันที่ 13 เม.ย. 62และทอดผ้าป่า 14เม.ย. 62นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

“ผ้าป่าเพื่อการศึกษา น.ร.ซ. 12-13 เม.ย 62 “

กิจกรรมทัศนศึกษา

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมแนะแนว

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาคณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ “อิ่มบุญ” ทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญ ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน บายศรีสู่ขวัญ ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งและการเยี่ยมบ้าน

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รณรงค์เลือกตั้งและเยี่ยมบ้านนักเรียน (บ้านนิคมซอย ๔) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งและการเยี่ยมบ้าน

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รณรงค์เลือกตั้งและเยี่ยมบ้านนักเรียน (บ้านนิคม ซอย ๓) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบ้านนิคม ซอย ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

ประชุมสัมมนาพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ