กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ โดยผู้อำนวยการ มนูญ  ทองเทพ ได้นำคณะครู  บุคลากร และ นักเรียน ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ ถวายปัจจัย และ เทียนพรรษาพร้อมเวียนเทียน  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ  วัดป่าพุทธศิลา บ้านเท่อเล่อ ในวันที่  26  กรกฏาคม 2561  เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) โดยผู้อำนวยการ บพิตร  บุญเฉลียว ได้นำคณะครู  บุคลากร และ นักเรียน ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ ถวายปัจจัย และ เทียนพรรษา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ  วัดบ้านหนองแวงและวัดป่าบ้านหนองแวง ในวันที่  26  กรกฏาคม 2561  เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน

การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง โดยผู้อำนวยการ สุระพงษ์  อุทัยกรณ์ ได้นำคณะครู  บุคลากร และ นักเรียน ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ ถวายปัจจัย และ เทียนพรรษาพร้อมเวียนเทียน  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ  วัดสระพังทอง(บ้านหนามแท่ง) ในวันที่  26  กรกฏาคม 2561  เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านทุ่ง ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดถวายเทียนพรรษา ทำบุญ ณ วัดบ้านทุ่ง อ.วังหิน โดยนายวิจิตร จิตสำราญ รักษาการฯผู้อำนวยการ เป็นประธาน

   

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561

โรงเรียนบ้านทุ่ง และกลุ่มโรงเรียนตำบลวังหิน ร่วมกับเทศบาลตำบลวังหิน ได้จัดกิจกรรมถวามเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดป่าพรหมนิมิตร ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยผู้อำนวยการ วีระ  ศิริดำ ได้นำคณะครู นักเรียน เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ ถวายปัจจัย และ ผ้าอาบน้ำฝน ที่วัดสว่างอารมณ์-ข้าวดอ ตำบลน้ำคำ ในวันที่  26  กรกฏาคม 2561

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยผู้อำนวยการ พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อันประกอบด้วยกิจกรรมลงนามถวายพระพร  ปลูกต้นรวงผึ้ง และพัฒนาโรงเรียน เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี อีกทั้งในวันเดียวกันนี้ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อันเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อันประกอบด้วยกิจกรรมลงนามถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีจอมราชา ปลูกต้นรวงผึ้ง และพัฒนาโรงเรียน เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี อีกทั้งในวันเดียวกันนี้ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยเครื่องสังฆทาน ณ วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อันเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน  นำโดยผู้อำนวยการ  สุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก พระไพวัลย์ เตชวโล            ท่านกำนันพลอย ศรียา กำนันตำบลจาน ท่านเทวา จันทร์ทิพย์ ประธานสภา อบต.จาน ท่านวิรัตน์ ศิรินัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔ ท่านวิชัย ชนะวงศ์ ท่านวิชาญ คำอุดม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ รวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 26 ก.ค.2561โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561โดย นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ประธานในพิธี