ประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นางสาวศศิร์ธา จันทะคัด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง ณ โรงแรมนครศรีลำดวน อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

อุไรภรณ์  บุตะเคียน  รายงาน

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

26/12/2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งครูสุนันทา. สุขกาย เนื่องจากสอบได้ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ ที่ชลบุรี และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

พจน์ สุวรรณพันธ์ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต มอบทุนสร้างห้องสมุดเพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 พจน์ สุวรรณพันธ์ ศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงเพื่อชีวิต สังกัดค่ายเพลง อาร์สยาม มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหิน พร้อมมอบทุนในการสร้างห้องสมุด โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง “พจน์ สุวรรณพันธ์” จำนวน 117,830 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหิน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ “จามจุรีเกมส์’60”

วันที่ 27 ธันวาคม 2560  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นำโดยนายสุรชาติ  ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นางสาวณัฐรดา  การุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ “จามจุรีเกมส์’60” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สร้างความรักความสามัคคี ประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  โดยได้รับเกียรติอย่างสูง จากท่านสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์

                     

บรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย “ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ด้วยใจไทยกันทรารมย์”

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธาน บรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย “ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ด้วยใจไทยกันทรารมย์” พร้อมพบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขต อ.กันทรารมย์ โดยการสนับสนุนของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา อำเภอกันทรารมย์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

                    

กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า CEO วังหิน 1 ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ขึ้น นำโดย คุณครู กนกทิพย์ ไชยพันโท (ครูกิ๊บซี่) ครูที่รับผิดชอบวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และรู้จักการเสียสละ แบ่งปันเพื่อส่วนรวม และกิจกรรมต่างๆ  เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความสุข

อุไรภรภณ์  บุตะเคียน  รายงาน

“ค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯ”โรงเรียนบ้านโนนคูณ อ.โนนคูณ

 ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม  2560  โรงเรียนบ้านโนนคูณ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะด้านการคิดทางคณิตศาสตร์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ภายใต้โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านตากแดด จังหวัดอุบลราชธานี

 

    

 

ขอขอบคุณ คุณเกดสุดา ทองกุล ที่ให้การสนับสนุนชุดกีฬา

ในวันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐   คุณเกดสุดา  ทองกุล  ได้มอบชุดกีฬาจำนวน  ๕๒  ชุด    ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน     เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน   จึงขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้เอื้ออารีให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง    ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์  อาธิบุตร  พร้อมคณะครูและนักเรียน ขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดไป

รางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรม ป.1-3 “ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

โรงเรียนบ้านโนนคูณมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับผลการแข่งขันชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”โครงงานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3″ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับทีมงานนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนตลอดจนผู้ปกครอง/ที่ปรึกษา/.คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างคณะศึกษานิเทศก์ที่กรุณามาตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำอย่างดียิ่งซึ่งทำให้ทีมของโรงเรียนบ้านโนนคูณได้รับคัดเลือกให้เข้าไปแข่งขันในระดับระเทศต่อไป

กีฬาสีรอบชิงชนะเลิศและพิธีเปิด