มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษานางสาวสุรีรัตน์ กลิ่นหอม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนพยุห์วิทยา (OPEN HOUSE) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับครูผู้ฝึกสอนนายกิตกร พิมพ์บัวมี

ครูแดร์มอบประกาศนียบัตร

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ได้รับความร่วมมือจาก สภ.หนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กวัยเรียน (D.A.R.E) สอนครบ 13 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ชั้น ป.5 ป.6

ครูแดร์มอบใบประกาศนียบัตร

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ได้รับความร่วมมือจาก สภ.หนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กวัยเรียน (D.A.R.E) สอนครบ 13 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ชั้น ป.5 ป.6

อยู่ด้วยก็สุขใจ จากไปก็คิดถึง

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด ได้เลี้ยงส่ง ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ให้กับคุณครูธิดาภรณ์ อินทะแสง ที่ได้ย้ายไป รร.บ้านหญ้าปล้อง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

     

ร่วมปลูกดอกดาวเรือง

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี โดย ท่านผอ.พัฒนศักดิ์ บางใบ
คุณครูสมัย เก็จโกวิท
คณะครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคน
ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ประดับตกแต่งดอกดาวเรือง
ที่เพาะไว้ ร่วมกันตกแต่งรอบอาคารเรียน ถนนภายในโรงเรียน 

         

 

งานเกษียณอายุราชการ

งานเกษียณอายุราชการ

งานเกษียณอายุราชการ นายหนูจันทร์  ศรีจันทร์

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด วันที่ 29 กันยายน 2560

ประชาสัมพันธ์โดย คุณครูสุกานดา สมพงษ์

ต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูอรจิรา สมหมาย

โรงเรียนบ้านกุดโง้งฯ ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูอรจิรา สมหมาย

 

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐

นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่คุณครูคำนวณ ชูกลิ่น ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจสำหรับครูผู้เกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และการจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ในการนี้ใคร่ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่านนายอำเภอสถิต วิทิตยนตรการ รองฯสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม CEO พยุห์ คณะครูเพื่อนร่วมวิชาชีพ ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านบ้านเปือย ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

งานเกษียณอายุราชการกลุ่มบุสูง

งานเกษียณอายุราชการ เครือข่ายสถานศึกษา กลุ่ม บุสูง
วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ อาคารมิตรภาพ

ประชาสัมพันธ์โดย คุณครูสุกานดา สมพงษ์

่ร่วมทำบุญสังฆทาน

30/09/2560 , 1/10/2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมทำบุญสังฆทานที่วัดบ้านเจ้าทุ่งและวัดบ้านทางสาย กับหมู่บ้านในตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน