โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาตร์น้อยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่

เวลา 13.30 น.วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นำโดยนางศิริรัตน์ บุญเฉลียว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ อ. วังหินจ. ศรีสะเกษ ในการต้อนรับได้มี   นายประเวศ  นนทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ประธานกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ประธานในพิธี มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ นายจันทร์ งามสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายประหัส พิมกร กำนันตำบลหนองแก้ว  ผู้บริหารในกลุ่มเมืองหลวงพ่อโตทุกโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 25 สิงหาคม 2560

ผู้มีจิตศรัทธา เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะครูนักเรียนช่วยกันปลูกต้นดาวเรือง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกหัวนา ช่วยกันปลูกต้นดาว เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        

         

        

        

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560   โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง  ได้จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล   หนองไฮ ท่านนายกประยูร  สุรนารถ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว              มีวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยน้องอ้อมและคณะ จำนวน  10  คน มาให้ความรู้แก่นักเรียน  ในนามโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร  คณะครู  นักเรียนและ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้

        

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 

  

วันที่ 21 สิงหาคม นายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู-กรรมการสถานศึกษาฯ และนักเรียนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตำแยที่ป่าห้วยทา ตำบลตำแย อำเภอพยุห์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น โดยเริ่มจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง และการแข่งขันประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ และในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านจานได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์  ศิริญาณ ประธานคณะกรรมสถานศึกษา มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ การแสดงของนักเรียนบนเวที การประกวดชุดรีไซเคิล การโต้วาทีของนักเรียนในหัวข้อ “โลกออนไลน์ดีกว่าโลกความเป็นจริง” การจัดแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และในการนี้โรงเรียนบ้านจานยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มาร่วมจัดแสดงผลงานและจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนอีกด้วย ซึ่งโรงเรียนบ้านจานต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

  1. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระหว่างวันที่16-18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และรับโรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัวโรงเรียนมหาราช 3 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรมและโรงเรียนบ้านโนนดั่งฯ โรงเรียนบ้านหนองแก้วนำโดย นายเบญจพล พิมาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ6เข้าร่วม ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐