การประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ไปประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 ที่โขงเจียม

การประชุมกลุ่ม CEO วังหิน 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 กลุ่ม CEO วังหิน 1ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน”

เมื่อวันที่  28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2560  ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มทักษิณกันทรารมย์ นำโดย นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน  โดยกิจกรรมในครั้งนี้  โรงเรียนบ้านจานได้ไปศึกษาเรียนรู้ ร่วมทำบุญและนำนมัสการพระธาตุลำปางหลวงที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปาง  เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตร “ฉลู”  นำชมวัดร่องขุ่นที่มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ  นำนมัสการพระธาตุดอยตุง   ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของเชียงราย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นเป็นพระธาตุประจำปีนักษัตร “กุน” ชมทัศนียภาพที่สวยงาม สวนแม่ฟ้าหลวง  พระตำหนักดอยตุง  ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เรียนรู้หอพระราชประวัติอันทรงคุณค่า  จากนั้นเดินทางสัมผัสกับตำนานสามเหลี่ยมทองคำ พรมแดนกั้นระหว่าง ไทย ลาว พม่า  ในวันรุ่งขึ้นเดินทางเข้าด่านแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก ข้ามฝั่งไปประเทศพม่า ไม่แนะนำให้ใช้พาร์สปอร์ตเพราะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพียงไปขอบอร์ดเดอร์พลาส หรือบัตรผ่านแดน  ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย เปิดทำการเวลา 06.30 น. ห่างจากด่านตรวจคนเข้าเมือง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร  มอเตอร์ไซต์รับจ้างไป – กลับ 40 บาท/ คน ถ้าไปเป็นคณะก็นำบัตรประจำตัวฉบับจริงฝากตัวแทนไปยื่นได้เลยค่ะ คนละ 30 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี กรอกข้อมูลติดตามผู้ปกครองได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  เมื่อบัตรผ่านแดนพร้อมแล้วสามารถผ่านแดนไทยไปฝั่งพม่าได้เลย และต้องจ่ายอีก 10 บาท เพื่อเข้าประเทศพม่า  จุดแรกในพม่านำนมัสการและชมความงามเจดีย์ชเวดากอง(องค์จำลอง)  เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตร “มะเมีย”  จากนั้นนำชมวิถีชีวิตหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว นำชมวัดพระเจ้าระแข่ง ศิลปะมอญผสมพม่า ก่อนกลับแวะชมวิถีชีวิตชาวชุมชนตลาดพม่า เมื่อกลับถึงดินแดนไทย นำชมทัศนียภาพที่สวยงามของไร่ฉุยฟง ไร่ชาที่กว้างใหญ่ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา  อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ นำชมแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ ชมความงามด้านธรณีวิทยา ถูกกัดเซาะตามธรรมชาติ  ต่อด้วยนำนมัสการพระธาตุช่อแฮ วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดแพร่ เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตร “ขาล”  และนำนมัสการพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลก  จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ได้เดินทางกลับถึงโรงเรียนบ้านจาน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อนำเผยแพร่ความทรงจำเรื่องราวดีดีต่อไป

โรงเรียนบ้านจาน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

         

ต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นำโดย ผอ.สุรชาติ  ทอนศรี พร้อมด้วยรองฯณัฐรดา กานุวงศ์  คณะครู..ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ที่ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ พร้อมต้อ นรับคณะที่ให้เกียรติศึกษาดูงาน..ในสายชั้นอนุบาล..โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี..ยิ่ง..

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด

การประชุมกลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 กลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง  ประชุมประจำเดือนที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาำเภอวังหินได้จัดประชุมทีาห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

การประชุมฝ่ายนโยบายและแผน สพป.ศก.1

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ฝ่ายนโยบายและแผน สพป.ศก.1 ประชุมกลุ่ม  CEO  วังหิน 1 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รร.บ้านพันลำ ร่วมกับวัดบ้านพันลำ

วันที่ 2 – 25  เมษายน  2560  โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมกับวัดบ้านพันลำ  จัดกิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสาขาวิชาปฐมวัย

ประกาศ รร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)

ประกาศ รร.บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)