ค่ายวิทยาการคำนวณโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จัดงานทำบุญปีใหม่

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ รงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกได้จัดงานทำบุญเปิดอาคารเรียนอนุบาล และป้ายโรงเรียนโดยมีผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมทำบุญ

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เดินทางไกล ปีการศึกษา 2562


ในวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะธรรมานิเทศเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ทางโรงเรียนต้องกราบขอบพระคุณ ท่าน ศน.อภิชาติ ทองอินทร์ และคุณครูศิริพงษ์ ทองแสง ข้าราชการบำนาญ ที่ให้เกียรติ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการดำเนินกิจกรรม รร ศีล5 ในวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ของอำเภอกันทรารมย์ ที่จัดขึ้นในทุกปี ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

โรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมงานวันครู ปี2563 เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม2563 ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

คณะครูทุ่งเทินโมเดล ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่ม ceo ฟากมูลกันทรารมย์ ร่วมกันต้อนรับคณะท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มาศึกษาดูงานทุ่งเทิน บะหมี่เกี๊ยว ที่รร.บ้านเทิน ในวันที่ 14 ม.ค.62

ผอ.อุทัย คำโท ผอ.ศรชัย เพชรสิทธิ์. มาประเมินรร.ศีล 5 รร.โรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 20 ม.ค.63

โรงเรียนบ้านเปือยเข้าร่วมงานวันครู ปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม2563 โรงเรียนบ้านเปือย เข้าร่วมงานวันครู ปี 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1