การพัฒนาบุคลากร

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยได้มอบหมายให้ นายปวรปรัชญ์  บุตรศรี ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เข้ารับการอบรมระบบการรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ SMSS ณ ห้องไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

23/09/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง และกับผู้บริหารใน สพป.ศก.1 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสุรวุฒิ แก้วมหาวงศ์ ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

ศึกษาดูงาน

22/09/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำคณะครู นักเรียน ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักฯ)

ร่วมอบรม

22/09/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งเข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ อ.วังหิน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน

วันที่ 23 ก.ย. 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน บอกชื่อผักสวนครัว

เตรียมดินเพื่อปลูกผักสวนครัว

วันที่ 24 ก.ย. 2563 ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงเตรียมดินเพื่อปลูกผักสวนครัว บริเวณหน้าอาคารเรียนปฐมวัย

เตรียมงานเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และคณะครูเตรียมงานเศรษฐกิจพอเพียง เช่น งานด้านเอกสาร ต่างๆและข้อมูล เป็นต้น

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า นำโดยท่านผอ.ยุทธิพงษ์ พร้อมพรม และคณะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดบ้านผักขะย่าน้อย

การร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสุรวุฒิ แก้วมหาวงศ์

    ในวันที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสุรวุฒิ แก้วมหาวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง)