โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม แด่พี่น้อง ณ จุดพักคอยในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ณ รพ.สต.บ้านพันลำ #เราไม่ทิ้งกัน

ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นำทีมโดย นายกฤษฎา พิมพันธ์ เเละคณครูบุคลาการทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพันลำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ จาก สพป.ศก.เขต 1

ขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนการศึกษา

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ในการปูกระเบื้องโรงอาหาร ให้ …

พิธีบวงสรวงอาคารเรียนหลังใหม่

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.19 น. โรงเรียนบ้านห …

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา โรงเรียนบ้านหนองครก ได้ …

พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู เนื่องในงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2564

น้อมวันทาบูชาครู “พิธีไหว้ครู” ปี ๒๕๖๔

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิย …

ทาสีอาคาร เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น ข้าราชการครูและบุค …