กิจกรรมภาษาไทยวันละ 2 คำ เเละกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ เเละภาษาจีน ของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในทุกๆตอนเช้า

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ …

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  โรงเรียนบ้านโพนยาง  สพป.ศรีสะเ …

วันสุนทรภู่ รร.บ้านโพนยาง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  ท่านผู้อำนวยการคงศักดิ์ งามล้ว …