คณะครูโรงเรียนบ้านพันลำ บางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขันทักษะวิชาการ ณ รร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ทำบุญตักบาตรถวายพระนวกะ

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) นำโดยท่านผู้อำนวยการสมาน ละเลิศ คณะครู นักเรียน พร้อมทั้งชาวบ้านคำเนียม ร่วมใจทำบุญตักบาตร ข้าวสานอาหารแห้ง ณ วัดสุวรรณาราม บ้านคำเนียม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) นำโดยท่านผู้อำนวยการสมาน ละเลิศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยนายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ และคณะครูและบุคากร ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อมารดา นอกจากนี้ยังได้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีจากชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำทุนการศึกษามามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ จำนวน 30 ทุน พร้อมโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง อีกด้วย

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร่วมโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 15 ส.ค. 2562 สพป.ศก. เขต 1 ถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต)นำโดย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผอ.สพป.ศก. เขต 1 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เจ้าภาพแข่งทักษะทางวิชาการ ปี 2562 (ระดับกลุ่มเครือข่าย CEOฟากมูลกันทรารมย์)

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้เป็นสนามแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มCEO ฟากมูลกันทรารมย์ ในกลุ่มสาระภาษาไทย สาระวิทยาศาสตร์(นักบินน้อย) และสาระคอมพิวเตอร์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) โดย ผู้อำนวยการบพิตร บุญเฉลียว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒