ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตรงกับวันเพ็ญ แรม 15 ค่ำ เดือน 12 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4 และ 5 ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันธรรมมะสวนะ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พิธีทางศาสนา และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไป ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนนักเรียนในการเตรียมภัตตาหารและปัจจัยในครั้งนี้ ขอบคุณมากค่ะ

คณะครูนักเรียนร่วมกันถวายภัตตาหารเพล

นักเรียนชั้นอนุบาลถึง ป2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ร้อยรักดวงใจ สานสายใยมุทิตา

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่บุญเพ็ง ไชยปัญญา คุณแม่ของเด็กหญิงพิยดา ไชยปัญญา รับใบประกาศคุณแม่ดีเด่น โรงเรียนศีล5ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ หอประชุมทีปังกรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้ากรมการปกครอง อำเภอยางชุมน้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอยางชุมน้อย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลยางชุมน้อย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด และการป้องกันตัวเราไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด แก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะครู นักเรียนชั้นอนุบาล และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ร่วมกันถวายภัตตาหาร เนื่องในวันธรรมสวนะ

ในวันที่24 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนได้รับมอบผ้าห่มเอนกประสงค์ เพื่อนำมาแจกให้กับนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนต้องกราบขอบพระคุณ ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีใจเมตตากับลูกๆนักเรียนทุกคน ผู้ที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไป