พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู     ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงและมอบทุนการศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ โดยนายณพัฒน์   วงศ์วชิรนุกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้

ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน                  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง คณะครูบุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน  และกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านก้านเหลือง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน    ได้รู้ประวัติวันคริสต์มาส การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม การแสดงในแต่ระดับชั้น  ตอบคำถาม              วาดภาพระบายสี  และแจกของรางวัล โดยท่านสุริยา  บูรณะ รักษาในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในครั้งนี้

 

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการให้แก่ท่านผอ.ศิริพงษ์ เสนาะ และคุณครูธนัญชนก  นิยม  และพิธีรับมอบรถยนต์(รถรับส่งนักเรียน) โดยท่านอุดมศักดิ์  เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกล่าวบทอาเศียรวาทเพื่อถวายความจงรักภักดี และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยให้ลูกได้แสดงออกถึงความกตัญญูโดยได้นำมาลัยกราบแม่ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้อำนวยการศิริพงษ์ เสนาะ ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองรับการนิเทศ ติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน เพื่อเป็นการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (โครงการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด) ปีการศึกษา 2560   มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี คัดลายมือ และการแสดงละครของแต่ละช่วงชั้น  ผู้อำนวยการศิริพงษ์  เสนาะ  ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้จัดกิจกรรมกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนายแสวง เชื้อทอง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และโรงเรียนคัดเลือกนักกีฬาเป็นแทนไปแข่งขันกีฬากลุ่มต่อไป        ผู้อำนวยการศิริพงษ์   เสนาะ  ขอขอบคุณ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน     และข้าราชการครู/บุคลากรการศึกษาทุกคน ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้