วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านเปือย ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมืองฯ นำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้เดินรณรงค์ต้านยาเสพติดในชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน

โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ถูกต้อง โดยมีคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนยาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาส นี้

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเปือย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน โรงเรียนบ้านเปือยได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษฯ ที่ปรึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเปือยประชุมปรึกษาหารือ  ในเรื่อง ผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยโรงเรียนบ้านเปือย ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู – อาจารย์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562


เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านเปือยประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 และชี้แจงนโยบาย การดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 และร่วมปลูกต้นไม้

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร ,ผช.ผอ.แสวง พิมพ์ศรี , คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี , คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ , คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม , คุณครู จรินทร นาสารีย์  คุณครูเนาว์ กาละพันธ์ และนักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการ ปลูกจิตสํานึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีที่สําคัญทางศาสนา

ต้อนรับคณะผู้บริจาคเครื่องดนตรี

โรงเรียนบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ
นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร ,ผช.ผอ.แสวง พิมพ์ศรี , คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี , คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ , คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม , คุณครู จรินทร นาสารีย์  และนักเรียน ขอขอบพระคุณ คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ และคณะผู้บริจาคที่ได้มอบเครื่องดนตรีให้โรงเรียนบ้านเปือย

Kusawd Walk And Run Minimarathon 2019

โรงเรียนบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ
นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร , คุณครูแสวง พิมพ์ศรี , คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ , คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี , คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ , คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม , คุณครู จรินทร นาสารีย์  และสภานักเรียน ได้ร่วมตั้งจุดบริการน้ำดื่มในกิจกรรมการจัดการแข่งขัน วิ่ง Kusawd Walk And Run Minimarathon 2019 “ แล่นลงท่ง เบิ่งกุดเตอะ – กุดหวาย ชมวัดสุพรรณหงส์ เลาะมูล คูณสุข” ( ภาษาอีสาน ) ครั้งที่1 เพื่อบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดวิ่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ