พิธีถวายราชสดุดี วันรำลึกวชิราวุธ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดกิจกรรม “พิธีถวายราชสดุดี วันวิชาวุธ 25 พฤศจิกายน” ซึ่งในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยอีกด้วย เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึงพระกรุณามหาธิคุณอันมีต่อประชาชนผสกนิกรชาวไทย โดยมี นายอรุณโรจน์ วันเลิศ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือโรงเรียนโพธิ์โนนจานอีลอกร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ วิเวกวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกเป็นผู้นำกล่าวรายงาน โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับคณะครู นักเรียน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

“โครงงานวัยม่วน วัยlearn”

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ทำการออกค่ายในโครงการ วัยม่วน วัยlearn มาให้ความรู้เรื่องของการค้นคว้าข้อมูลต่างๆผ่านทางสื่อเทคโนโลยี และทำกิจกรรมต่างๆกับนักเรียน

มอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้มอบโล่ เกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา ในการแข่งขันโครงงานคุณธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับนักเรียนและครูผู้ซ้อม เพื่อเป็นกำลังใจ และแรงบันดาลใจให้นักเรียน และได้ร่วมกันถ่ายภาพกับคณะครู นักเรียน

นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่

  1. เด็กชายธนพล เดือนหงาย
  2. เด็กหญิงธนัชชา การะวงค์
  3. เด็กชายสมเจตน์ ร่มโพธิ

ครูผู้ฝึกซ้อม

นางวิจิตรา วันเลิศ

ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง

ปรับปรุงสนามการเรียนรู้ BBL

คณะครู พร้อมทั้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน นักเรียน ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน 2 โดยร่วมกันทาสีปรับปรุงฐานการเรียนรู้ BBL เพื่อให้ฐานการเรียนรู้มีชีวิตยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรม จากมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก นำโดย นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมด้วยเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 / 2562

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก นำโดย นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้จัดประชุมชี้แจงรับทราบเรื่องงบประมาณต่างๆ มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน และสร้างความภูมิใจให้กับผู้ปกครอง หลังจากนั้นโรงเรียนได้มอบ เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนกับผู้ปกครอง และได้ประชุมเกี่ยวกับการรับทราบพฤติกรรม ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยทางโรงเรียนได้สร้างกลุ่มไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้ใกล้ชิดครูที่ปรึกษามากขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่รู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้การรับข่าวสารผ่านทางระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โรงเรียนจะนำคำแนะนำ ความติชมของผู้ปกครองมาปรับใช้ในการดูแลนักเรียนต่อไป

ยินดีต้อนรับครูคนใหม่

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ต้อนรับ นางสาวรักษ์ วงศ์ประเทศ ตำรงตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะผู้ติดตาม โรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ร้อยรักรวมใจ…สู่วัยเกษียณ

30 กันยายน 2562 งานเกษียณอายุราชการ คุณครูศิริยุพา ศรีใส