อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์”

 

โรงเรียนบ้านหนองรัง ร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่นจัดอบรมว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด

โรงเรียนบ้านหนองรัง อำเภอพยุห์  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ จัดกิจกรรมอบรมสอนการว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อป้องกันการจมนํ้าเสียชีวิต ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สวนนํ้าสะบายดี วอเตอร์ปาร์ค ศรีสะเกษ