กิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย มีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน