โรงเรียนบ้านโนนแกด จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนแกด จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษ อควาเรียม ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2562

โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนบ้านโนนแกด ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มตำบลทุ่ม นำโดยท่านผอ.พาลี กาลพฤกษ์ และ ผอ.วาสนา สงโสด จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดบ้านหนองแวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 บำเพ็ญประโยชน์ ศึกษาธรรม คุณธรรม และ จริยธรรม ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแกด นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแกด ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเมืองศรีลำดวน จำนวน 17 โรงเรียน นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ในวัน ที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สบายดี อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านโนนแกดร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มตำบลทุ่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ร่วมกันจัดอบรมโครงการ พัฒนาสมองพร้อมรับการประเมิน NT และ O – NET

โรงเรียนบ้านโนนแกดร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มตำบลทุ่ม โรงเรียนบ้านขมิ้น  โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ โรงเรียนบ้านทุ่ม. โรงเรียนบ้านเสือบอง  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง โรงเรียนบ้านโพนค้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ร่วมกันจัดอบรมโครงการ พัฒนาสมองพร้อมรับการประเมิน NT และ O – NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติ จากท่านสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากคุณครู เพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านโนนแกด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

นำโดยท่านผอ.วาสนา สงโสด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันกับ ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านโนนแกด โดยมีกิจกรรม
มอบทุน นักเรียนเรียนดี นักเรียนที่ได้เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันทักษะพื้นฐานมวยสากลสมัครเล่น การแสดงของนักเรียน แจกของรางวัล เกมส์ต่าง ๆ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน “โนนแกดเกมส์” ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านโนนแกด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “โนนแกดเกมส์” ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านโนนแกด

โรงเรียนบ้านโนนแกด ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณวินัย ทรงกลด พร้อมครอบครัว ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนแกด ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนม นักเรียนในวันนี้

โรงเรียนบ้านโนนแกด ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณวินัย ทรงกลด พร้อมครอบครัว ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนแกด ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน
และขนม นักเรียนในวันนี้

 

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม (Sisaket Aquarium) และสวนสมเด็จศรีนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม (Sisaket Aquarium) และสวนสมเด็จศรีนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

โรงเรียนบ้านโนนแกดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม จัดโครงการอบรมนักเรียนป้องกันยาเสพติด นำโดย ผอ.วาสนา สงโสด คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และ คณะวิทยากร จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

โรงเรียนบ้านโนนแกดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม จัดโครงการอบรมนักเรียนป้องกันยาเสพติด นำโดย ผอ.วาสนา สงโสด คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และ คณะวิทยากร จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน ขอบคุณครูผู้ฝึกสอน นักเรียนที่ตั้งใจฝึกซ้อม ผู้ปกครองที่คอยให้การสนับสนุน คณะครูทุกคนที่ให้กำลังใจ จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้

จากที่โรงเรียนบ้านโนนแกดได้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
เข้าร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้นม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมความสามารถทางวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับประเทศ ณ จ.บุรีรัมย์

ปรากฎผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแกด

ขอขอบคุุณครูผู้ฝึกสอน ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนที่ตั้งใจฝึกซ้อม ผู้ปกครองที่คอยให้การสนับสนุน คณะครูทุกคนที่ให้กำลังใจ
จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้