โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย จัดกิจกรรมวันแม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นำโดย สิบเอกทักษิณ  ภูบัวเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย  นำโดยสิบเอกทักษิณ  ภูบัวเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6