คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเยี่ยมและประเมินที่โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองแคนหนองเทา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ กตัญญู ให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ระลึกถึงพระคุณมารดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแคนหนองเทาพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทางโรงเรียนจึงนำนักเรียนไปทำบุญเวียนเทียนที่วัดบ้านหนองเทาพร้อมทั้งบริจาคเงินและสังฆทานต่างๆ


กิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยมีนักเรียนชั้นป.๑ – ป.๖ ทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายประจำสัปดาห์นี้

พระธรรมทูตมาอบรมศีลธรรมนักเรียน

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระครูอาภากรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนจาน พร้อมคณะพระธรรมทูต ได้เดินทางมาอบรมศีลธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาโดยมีคณะครูและนักเรียน จำนวน ๗๘ คนรับการอบรมในครั้งนี้

โครงการเข้าค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้จัดการเข้าค่ายอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ระดับชั้น ป.๑- ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  🙏ขอบคุณ นายก อบต.ต.ตะดอบ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 🙏ขอบคุณวิทยากร ร.ต.อ. กิตติวัฒน์ กิจใบ สภ.หนองไฮ พร้อมคณะ นายศุภกฤต ยืนยาว ผู้ใหญ่บ้านหนองเทา นายสมบูรณ์ ทองสูบ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลตะดอบ ที่ให้ความเมตตา มอบความรู้ให้แก่นักเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติดโลก/วันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติดโลก/วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยการให้นักเรียนแข่งการคัดลายมือ ระบายสีสุนทรภู่และตัวละครประกอบพร้อมการแสดงและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกศิษย์เก่าพร้อมครอบครัวมาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาววิลาวรรณ อินทร์สุข ศิษย์เก่าพร้อมครอบครัวมาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาและมอบเงินให้นักเรียนทุกคน คนละ ๒๐ บาทและมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียน ๓,๕๐๐ บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่นักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลตะดอบ ได้เดินทางมาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาทุกคน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาฟันได้ส่งไปรักษาต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

งานไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ได้จัดงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒