เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา บริษัท บุญนิวส์ ได้มาถ่ายทำวิดิทัศน์ เรื่องการสวดธัมมจักรฯ ที่โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 6 พ.ย 62 นำโดย นายโกวิท ดวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) และคณะครู ร่วมรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา จากคุณสมควร ไชยรัตน์ และคณะ ทางโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)ขอขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนของเรา

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดพิธีอำลาครูผู้เกษียณอายุราชการ คือ นายเสถียร แหล่งหล้า และนายเดชะ ทัดเทียม

วันนี้(19 กันยนยน 2562 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ตามโครงการโรงเรียนศีล 5ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 219 คน และครู 20 คน

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีการนิเทศ ติดตาม กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ(มูลนิธิยุวพัฒน์) แบบมีส่วนร่วมจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายศาสตรา สีหะวงศ์ นายสนั่น เมยท่าแค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และนายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒

แสดงมุทิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) นำโดย ผู้อำนวยการโกวิท ดวงคำ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมแสดงมุทิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุราชการ ๒ ท่าน คือ นายเสถียร แหล่งหล้า และนายเดชะ ทัดเทียม

โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้รับรางวัลการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ จากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ วัดสระกำแพงใหญ่ และองค์กรภาคีจังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีพิธีลงนามถวายพระพร และการบำเพ็ญประโญชน์ในบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านแสงใหญ่ ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ขอขอบคุณท่านศน.ศันธณีย์ โคตรวงศ์ และศน.มาริษา จันทร์เทียม จาก สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ที่จัดกิจกรรมการสอนแบบมีสติและสมาธิเป็นฐาน