ป้องกันไว้ก่อนเป็นการดีที่สุดในการฉีดยากำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะก่อให้เกิดไข้เลือดออก ขอบคุณผู้นำชุมชน ขอบคุณ อ.ส.ม.และทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท Bonny นำกระเป๋ามามอบให้กับนักเรียนในเขตอำเภอกันทรารมย์ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ รวมทั้งโรงเรียนบ้านหนองเทา ถึงแม้จะได้ไม่ครบทุกคน ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ในการให้ความสำคัญกับลูกๆ นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า หากท่านใดมีความประสงค์จะสร้างบุญบารมี ทางโรงเรียนยินดีรับด้วยมิตรไมตรีทึ่เต็มเปี่ยม ทางโรงเรียนยังรอความรักความเมตตาจากทุกท่านเสมอครับ

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ขอบคุณ คณะคุณหมอ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน และฉีดวัคซีน และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแก่ลูกๆนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเทาครับ

นี่คือความสามารถและผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเทาในปีการศึกษา 2561 การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการสอบ O-NET ของนกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ระดับ เข้ารับเกียรติบัตรจาก ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ที่ห้องประชุมเพชร ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ จะต้องได้รับคำชื่นชม ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่งได้แก่ ครูผ่องศรี แก้วพิลา ครูอัมภร ชราศรี ครูอริย์ธัช ทองจันทร์ ครูปฐมาวดี คำเพราะ ครูจิรศักดิ์ สืบเสน น้องปรินดา เดือนจะโป๊ะ และนักบริการที่น่ารักคือ น้าหน่อย ขอขอบคุณมาณ.โอกาสนี้

ดำในเดือนสิงหาคม วันแม่ เก็บเกี่ยวในเดีอนธันวาคม วันพ่อ แปลงนาสาธิตให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาของเรา ตรงบริเวณเสาธง หน้าอาคารเรียนหลังใหม่ ทุกคนมีความสุข ที่ได้ลงมือปฏิบัติ อย่างน้อยทุกคนได้ประสบการณ์ตรงครับ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครอบครัวทองมาก

นำโดยคุณพ่อจิรศักดิ์ คุณแม่สมพร คุณอัจฉรา ทองมาก ได้นำขนมโดนัท มาให้ลูก ๆ นักเรียนได้ทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณอารีรัตน์ ทองมาก ขอขอบคุณมาณ.โอกาสนี้ ขอให้อายุมั่นขวัญยืน กิจการงานเจริญรุ่งเรื่อง ร่ำรวย ร่ำรวย ครับ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันสถาปนาโรงเรียนบ้านหนองเทา

มีการทำบุญตักบาตรพร้อมกับการขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่อย่างเป็นทางการ มีผู้มาร่วมงานโดยเฉพาะอดีตผู้บริหารโรงเรียน ท่านไพบูลย์ คำศรี ท่านมนัส ทาระ ท่านสมจิตร สงสาร และท่านสังเวียน สูงโฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข พร้อมด้วยท่านผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะสงฆ์ มากันอย่างอบอุ่น มากหน้าหลายตา ขอบคุณมาณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

บรรยากาศวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมลูกไหว้แม่โรงเรียนบ้านหนองเทา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทา บางส่วนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่โรงเรียนบ้านละทาย

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อลูกหลานบ้านหนองเทาของเราครับ ขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้