การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี๒๕๖๓ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน บุคลากรและผู้ปกครองของนักเรียนบริจาคเงินและขนมสำหรับเป็นของรางวัล ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้และในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปแสดงกิจกรรมวันเด็กในส่วนของ อบต.ตะดอบ ที่โรงเรียนตะดอบวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนในโรงเรียนในตำบลเดียวกัน
ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเมืองศรีลำดวน

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มเมืองศรีลำดวนได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มมาประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยม่ชมและเสนอแนะในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมเปิดป้ายอาคารรวมน้ำใจ บุญผ้าป่าข้าวเปลือก และกิจกรรมวันเด็ก

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยทุกคนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดป้ายอาคารรวมน้ำใจ บุญผ้าป่าข้าวเปลือก และกิจกรรมวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๓ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ นายบุญมี จันทร์ศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ และมอบขนมให้นักเรียน และมีหน่วยงานต่างๆมอบขนมและของรางวัลมากมายในวันเด็ก โรงเรียนบ้านหนองไผ่มีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กๆแต่ละชั้น และมีเกมส์การแข่งขัน จับสลากลุ้นของรางวัลมากมาย สร้างรอยยิ้มและความสนุกให้กับเด็กๆทุกคน และอิ่มบุญในการตักบาตร

วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2563  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้  เพื่อต้องการให้เห็นความสำคัญของเด็กและต้องการให้เยาวชนของชาติ  ได้รับความสนุกสนาน  กล้าแสดงออกในทุก ๆ ด้าน  และเป็นขวัญกำลังใจ  เพื่อให้คณะครู  บุคลากร  ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  โครงการวันสำคัญ  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  รวมทั้งได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลบุสูง ในวันที่ 11 มกราคม 2563 อีกด้วย

วันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

วันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิมนำโดยท่านผู้อำนวยการ สมคิด นนทะศรี และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็ก 2563

กิจกรรมวันเด็ก 2563 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563