เปิดเทอมวันเเรกของภาคเรียนที่ 2/ 2562 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน

เตรียมความพร้อม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การเตรีียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน