ประชุมกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 CEO วังหิน 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา CEO วังหิน 1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ …

อบรมหลักสูตร หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน

นายกิตษฎา วันนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูสราวุธ …

พิธีปิด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  7 คน หัววัวหนองนารีตาตวดคัพ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ขอขอบพระคุณ นางสาวทรรศญา หล่าอ …

พิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน หัววัวหนองนารีตาตวดคัพ

#พิธีเปิดหัววัวหนองนารีตาตวดคัพ ขอขอบพระคุณท่าน สส.สิริ …

อบรมหลักสูตร หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน

นายกิตษฎา วันนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูส …

สถานศึกษาปลอดภัย ๔ ปีติดต่อกัน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี โดยน …

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี รับการนิเทศติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู นักเรียนในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕