รร.บ้านหนองบัวท่าช้าง จ้างก่อสร้างส้วม นร.ชาย 4 ที่

ปั่นจักรยาน บอกรักแม่น้ำมูน

โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะนักปั่นจักรยาน  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการมาเยือนครั้งนี้

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วย นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 และกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ ความสามัคคีในหมู่คณะ และให้นักเรียนได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ จัดทำสนามเด็กเล่นให้น้องๆประฐมวัยใหม่ค่ะ

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมป้ายในการเดินขบวนกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ

วันที่ศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ คณะครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ระหว่าง วันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่กองบังคับการค่าย สพฐ. ในงานชุมนุมลูกเสือสามัญแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีลูกเสือเข้าร่วม 13,000 คน และ ลูกเสือวิสามัญต่างประเทศ 13 ชาติ รวม 2,000 คน โดนมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อำเภอพยุห์ ที่โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี

นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑