ท่านผู้อำนวยการเป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากรร่วมสมทบทำบุญกฐิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1      …

ท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว

และคุณครูเข้ารับเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ระดับคุณภาพ …

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโด …

การนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท่านผู้อ …

นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1

         วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท …

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท่านผู้อำน …

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม

         มอบเกี …

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

         วันที่ …

มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 โดย “การสร้าง VDO” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร …

ท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย ท่านผู้อำนวยการศิรินทิพย์ …