ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนด้วย

คลิปการรณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ คลิปการรณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง เป็นตัวแทน สพป.ศก.1 ไปเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างในระดับ สพฐ.

การประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระบรมราชาภิเษก

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมกันประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562