การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

31/06/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานในปี การศึกษา 2561 พร้อมทั้งแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง คณะครูบุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน  และกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

ต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่

ด้วยโรงเรียนบ้านโนนแกด นำโดย นางมลิวัลย์ จันทร์สอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยทั้งหมู่ 6 , 7 , 13 กลุ่ม ส.อบต.ได้พร้อมใจกันจัดงานต้อนรับ นางวาสนา สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแกดท่านใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีท่านรองสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้เกียรติมาร่วมงานต้อนรับในครั้งนี้ ตลอดจนผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมต้อนรับและให้กำลังใจกันอย่างคับคั่ง เต็มไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่น

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขต 13 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ และโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้มอบคอมพิวเตอร์ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล ทางโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 และคณะกรรมการสถานศึกษา ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

กุดเมืองฮามร่วมใจ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ **วันต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๑**

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี นำโดยท่านผอ.เพ็ญฉวี นนทะชาติ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านแก ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 1 มิ.ย. 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ผลประธานนักเรียนคือ เด็กหญิงกัญชพร เฉลิมบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1 มิ.ย.61 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการประจิมโนนคูณ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้