การเชิญประชุมชี้เเจงผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรเเละผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือดังกล่าว เเละประชาคมความเห็น ลงมติไม่ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 6 กม.ในตำบลเดียวกัน 2 ธ.ค.62 ณ รร.บ้านพันลำ

กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ เเละภาษาไทยวันละ 2 คำ ก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้า 3.12.62 ณ รร.บ้านพันลำ

โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนรร.บ้านพันลำ สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ รร.บ้านเทิน ในวันที่ 29 พ.ย.62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ในวันที่ 29 พ.ย.62 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา ได้เป็นศูนย์สอบในการสอบธรรมศึกษา

ในวันที่ 29 พ.ย.2562 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เกาะกลางน้ำ และวัดพระธาตุเรืองรอง ระดับชั้นอนุบาล โดยมีคณะครู 3 คน ผู้ปกครอง 20 คน และนักเรียนจำนวน 97 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว