ประชุมประจำเดือน ของกลุ่มโรงเรียนทุ่งเทินโมเดล รร.บ้านเทิน กับ รร.บ้านพันลำ ณวันที่ 2 ก.ย.2562

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ ในรอบ 6 เดือน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ผู้ปกครองเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันที่ 2 กันยายน 2562 นางลิ้ม บุญเคล้า ได้นำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอ งแก้วสำโรง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของด.ญ.เกวลิน บุญเคล้าขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

การแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

การประชุมสัมมนาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา