หจก.เพิ่มพูน 144 และน้องๆ จิตอาสา มามอบขนมและบริจาคอุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้า ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอได้รับความอนุเคราะห์จาก หจก.เพิ่มพูน 144 และน้องๆ จิตอาสา มามอบขนมและบริจาคอุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้า ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ นายเบญจพล  พิมาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียน จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้