โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกเป็นสถานที่พักสำหรับคณะครู นักเรียน ที่เดินทางมาแข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ 69

ความเห็นถูกปิด