จัดงานทำบุญปีใหม่

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ รงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกได้จัดงานทำบุญเปิดอาคารเรียนอนุบาล และป้ายโรงเรียนโดยมีผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมทำบุญ

ความเห็นถูกปิด