เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ของอำเภอกันทรารมย์ ที่จัดขึ้นในทุกปี ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

ความเห็นถูกปิด