วันที่ 16 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านเวาะ จำนวน 10 คน ได้เข้ารับทุนการศึกษา ณ วัดบ้านคูซอด

ความเห็นถูกปิด