ในวันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประเมินและตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ทางโรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศน์ จาก สพป.ศก1 ถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ความเห็นถูกปิด