กิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทย

วันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายสุทิน  ไชยานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐โดยผอ.สุทิน  ไชยานุกูล เป็นประธานในพิธี มีการจัดการแสดง การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การประกวดป้ายนิเทศ ประกวดวาดภาพ  ขอขอบคุณภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

 

 

ความเห็นถูกปิด