งานวันเด็กปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี นักเรียนได้ท้ังความรู้ สนุกสนาน และรับประทานขนม อาหาร จนอิ่มหนำสำราญ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความนร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

ความเห็นถูกปิด