คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) นำโดย นายไพบูลย์ สะอาด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) คณะผู้บริหารกลุ่มหนองแก้วหนองแวง คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนทุกคน ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งสพป.ศรีสะเกษเขต 1 ได้ให้ความไว้วางใจให้โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ให้คณะมาศึกษาดูงานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ความเห็นถูกปิด