วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เปิดโอกาศให้เด็กกล้าแสดงออก เด็กทุกชั้นมีการแสดง มีกิจกรรมมากมายให้เข้าร่วม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณขนม รางวัลจากผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ความเห็นถูกปิด